Menu
ANBI-status

Met ingang van 1 april 2018 heeft de Stichting RjK de Culturele ANBI status.

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen geven we u de volgende informatie:

 • Stichting Roder Jongenskoor, Verlengde Meeuwerderweg 1, 9723 ZM Groningen
 • Repetitieadres: Aarhusweg 4-7, 9723 JJ Groningen
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Handelsregister: Kamer van Koophandel Meppel, 41019825
 • RABO-bank: NL 71 RABO 0329 2227 91
 • Bestuurders:
  – Voorzitter: Chris Beuker
  – Secretaris: Laura de Haas - Rietveld
  – Penningmeester: Henk Stoel
 • Doelstelling ANBI, volgens artikel 2 van de Statuten:
  – Het bevorderen van de koorzang in de meest uitgebreide zin des woords.
  – Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  – De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden van het Roder Jongenskoor.

 

 • Korte omschrijving doelstelling:
  De stichting zet zich in voor de muzikale ontwikkeling van getalenteerde jonge mensen en stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij de kern, waarbij wordt gestreefd naar het musiceren op hoog niveau. De stichting streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van ouders en anderen.
 • RSIN : 858657764
 • Financiële verantwoording: Jaarrekening 2019

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016 – 2020

De Stichting Roder Jongenskoor herkent zich in de volgende vier kernwoorden:

KWALITEIT: dit is de eerste sleutelwoord binnen de activiteiten van de koorschool. De koorschool streeft naar het bereiken van (minimaal) en semiprofessioneel niveau van musiceren. We willen getalenteerde jongens en jonge mannen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien.Een eventuele doorstroming naar het conservatorium moet zonder haken of ogen kunnen verlopen. Het waarborgen van deze kwaliteit vereist een voortdurende alertheid.

ONDERSCHEIDEND: het jongenskoor onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. Dit uit zich in repertoire, klankopbouw van het koor, presentatie en stijl. Het Roder Jongenskoor is geformeerd naar Engels voorbeeld. Het is belangrijk om deze traditie vast te houden en te voeden door regelmatig naar Engeland te gaan om zich daar te voeden aan de bron.

ONTWIKKELINGSGERICHT: de artistiek leider van het jongenskoor heeft voor het opleiden van jongens een eigen methode ontwikkeld: ‘Een leven lang zingen’, welke inmiddels landelijk navolging krijgt. Jongens beginnen als cymbalist en ontwikkelen in deze periode de de eerste muzikale vaardigheden. Cymbalisten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen doorstromen naar het opleidingskoor van waaruit een verdere selectie plaatsvindt naar het concertkoor. Gedurende hun tijd in het opleidingskoor vervolgen de jongens de opleidingsmethode en proeven ze alvast aan het meezingen in het concertkoor.

COMMITMENT: we hechten veel waarde aan onderlinge betrokkenheid van alle jongens en hun ouders. Dit is nodig om het hoge ambitieniveau te kunnen realiseren. De koorleden kunnen zo in een veilige omgeving hun talenten optimaal tot bloei laten komen, binnen een context die door vele vrijwilligers (met name ouders) samen met de professionele artistieke leiding wordt gecreëerd.

 

 

 

Beloning bestuur en artistieke leiding

 • Geen van de bestuursleden of de vrijwilligers ontvangt een beloning
 • Er is geen personeel in dienst
 • De artistieke leiding, dirigent en zangdocenten ontvangen als zzp’er een beloning op basis van de concerten, lessen en repetities die zijn verzorgd
 • De organist ontvangt een vast bedrag van € 250 per concert
 • De zakelijk leider ontvangt slechts een vergoeding voor gemaakte kosten
 • Er is een vergoedingsregeling voor gemaakte reiskosten
 • Ook andere gemaakte out-of-pocket kosten kunnen worden gedeclareerd
 • Jaarlijks wordt de financiële verantwoording samengesteld door een accountantsorganisatie

 

Inkomsten / uitgaven / activiteiten

Stichting Roder Jongenskoor kent vier bronnen van inkomsten:

 • Opbrengsten uit concerten
 • Contributies
 • Zanglessen
 • Donaties

 

Kosten worden gemaakt voor:

 • Inzet van artistieke leiding, dirigent, organisten en zangdocenten
 • Huisvestingskosten, lees: huur van de repetitieruimte aan de Aarhusweg in Groningen
 • Vervoer
 • Organisatie van concerten (huur, advertenties, uitbesteed werk, social media)
 • Kantoorkosten
 • Algemene zaken