Menu

Welkom

 

proeflessenWelkom op onze site! Het Roder Jongenskoor is een koor naar Engels voorbeeld, dat sinds haar oprichting in 1985 met name Anglicaanse koormuziek op haar repertoire heeft. Dirigent van het koor is Jaap de Kok. Hij volgde in 2022 Rintje te Wies op, die 16 jaar als artistiek leider verbonden was aan het koor. Het Roder Jongenskoor is regelmatig te horen. Zie hier onze concertagenda of bezoek de media-pagina over recente evenementen.

 

Het koor is een broedplaats van talent en kwaliteit; in december 2023 wonnen drie jongenssopranen de eerste prijs en de publieksprijs van het Haydn Muziek Festival. We zien dat diverse jongens hun zangcarrière vervolgen met een opleiding op het conservatorium. Ze blijven zo mogelijk als zanger of docent verbonden aan het koor. De ervaring die ze bij het koor hebben opgedaan is van onschatbare waarde voor de rest van hun loopbaan.

 

Omdat jongens niet hun hele leven sopraan blijven, is het RJK constant op zoek naar nieuwe zangers. Om muziek van hoge kwaliteit te kunnen bieden repeteren de jongens tweemaal in de week en volgt elke pupil een individuele zangopleiding. Hier vind je meer informatie over proeflessen.

 

- In augustus 2023 ging het koor op studiereis naar Engeland. Daar was het een week te gast in Rochester Cathedral om vier evensongs te zingen. De vijfde werd op woensdag gezongen in de St. Pauls Cathedral, Londen.

- Ondertussen is het Roder Jongenskoor verhuisd van het bedrijventerrein naar het Witte Kerkje aan de Jachtlaan 11 te Haren. 

De ambities van het koor zijn gebundeld onder de noemer 'Next Generation': oog rintje elisabeth2het is de bedoeling om het RJK meer bekendheid te geven bij scholen en jongeren, door extra pr-activiteiten, als concerten, open dagen, social media etc.

Deze doelen zijn niet haalbaar zonder uw sponsorhulp! Steun ons door een gift over te maken via: NL71RABO0329222791 t.n.v. Stichting Roder Jongenskoor, of door onze GEEF.NL-actie te ondersteunen.

 

 

schermen

 

 

 

 

 

 open les

Toegangsbewijzen en concertagenda

Ga naar de concertagenda >>