Menu
Historie

 

Het Roder Jongenskoor kiest in al zijn facetten voor een muzikale aanpak die bij de Engelse jongenskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van muziek maken. In voorgaande jaren hebben de jongens medewerking verleend aan vele grote producties voor koor en orkest, zoals uitvoeringen van het War Requiem, de Saint Nicolas Cantata en de Spring Symphony van Benjamin Britten en de Derde Symfonie van Gustav Mahler, waarbij een jongenskoor is voorgeschreven. Ook was het gebruikelijk dat jongenssolisten regelmatig medewerking verleenden aan Die Zäuberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart, het Requiem van Gabriel Fauré en de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. 

 

Begin 2002 werd het Roder Jongenskoor door The Federation of European Choirs benoemd tot cultureel ambassadeur van de Europese Unie in Nederland.Sinds corona heeft het koor weer gezongen tijdens evensongs in o.a. de Martinikerk te Groningen en de St. Bavo te Haarlem. Daarnaast ging het koor in juni 2022 op concertreis naar Zeeland en hebben de jongens deelgenomen aan diverse uitvoeringen van de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach. Diverse concerten met Engels repertoire staan weer op stapel, zoals een Festival of Lessons and Carols, dat door een breed publiek wordt gewaardeerd. Ook buitenlandse reizen liggen weer in het verschiet.